3D animation

3D animation

Har du någonsin stått inför uppdraget att kommunicera ett komplicerat skeende, eller information som i princip kräver en doktorshatt för att förstå? Eller kanske beskriva fantastiska egenskaper som finns inuti produkten, men som inte syns? Då är 3D och animation tacksamma verktyg.

Med hjälp av 3D animation kan du enkelt kommunicera avancerade processer och information pedagogiskt och lättsamt istället för torra beskrivningar. Kombinationen av filmat material och animation är ofta mycket effektivt om du exempelvis vill visa var en ny byggnad ska stå, eller hur effektivt kylningen fungerar i ett verktyg. Andra alternativ där animation och 3D fungerar bättre än filmat material är i områden som är svåra eller farliga att vistas i – en rymdraket, på havets botten eller i en smältugn till exempel. Det underlag vi behöver från dig är CAD-modeller, 3D-ritningar, foton eller någon form av ritning.

Har du en idé, eller behov av en animation eller film – börja med att fundera över frågorna i den här checklistan. Det brukar sätta igång tankarna.  

Så här jobbar vi sedan tillsammans.

  026 – 66 44 70

Tekniska processer

Om du vill förklara och förenkla tekniska processer är 3D-animationer effektivt för att skapa förståelse.

Reklamfilm

Korta animerade reklamfilmer kan vara mer effektiva än filmade, eftersom du styr helt över utseende, tempo, färg och form.

Utbildning

3D är ett effektivt verktyg för utbildning, eftersom användaren kan vrida och vända på produkter, verktyg och applikationer.

Något som inte syns eller finns

Perfekt om du vill visa finurliga egenskaper inuti en produkt, eller produkter som ännu bara finns på ritbordet.

« Tillbaka till startsidan