Biomedicum

Visualiseringsfilm på uppdrag av Karolinska & Akademiska Hus.

Biomedium, ett av Euro­pas modernaste laboratorier för experimentell forskning som planeras att stå klart 2018. Vidéa har i uppdrag från Karolinska & Akademiska Hus producerat en visualiseringsfilm för Biomedicum, ett av Euro­pas modernaste laboratorier för experimentell forskning, som planeras att stå klart 2018.

Vidéa står för foto, klippning och ljud samt 3D-animationer som varit en viktig del i projektet. Med hjälp av CAD-modeller från arkitekterna har vi visualiserat några av de viktiga ytorna i byggnaden. Stor vikt har lagt på ljus och material samt att animera in skuggfigurer i scenerna för att ge liv åt miljöerna.

« Tillbaka till startsidan