Checklista för film-brief

Bra film bygger alltid på en tydlig idé.

Vi har tagit fram en kort frågelista som hjälper dig att komma igång med ditt filmprojekt.

Vilken typ av film/animation vill du göra?

Beskriv vad du vill använda filmen till – reklamfilm, produktlansering, företagsfilm, dokumentär, reportage, intervju, presentation…

Vad vill du åstadkomma med filmen/animation?

Att göra en film kostar både tid och pengar. Fundera över vilken skillnad du vill att filmen ska göra. Vad kommer skillnaden att vara när ni har en film?

Vem/ vilka är målgruppen?

När målgruppen är ”alla” blir resultatet ofta grumligt. Försök se en tydlig målgrupp framför dig, av typen: Våra säljare i Europa

Vad vill du att de ska veta när de sett filmen/animation?

Lista fakta som absolut måste vara med. Ofta vill man säga allt, men försök fokusera på det absolut viktigaste. Ju färre budskap, desto bättre!

Vad vill du att de ska känna?

Har du något nytt att berätta, kanske du vill att målgruppen ska känna nyfikenhet, en aha-känsla, eller lättnad över att det äntligen finns en lösning. Om vi vet vilka känslor du vill framkalla med filmen är det lättare att hitta rätt.

Vad vill du att de ska göra?

Ringa? Skicka mejl, gå in på webbsidan? Köpa något? Se till att vara tydlig med call-to-action!

Tonalitet

Får det vara humor, eller ska det vara strikt professionellt? Fundera lite över vilken ton ni vill förmedla. Trygg och stabil, varm och personlig, enkel, direkt, säljande…?

Språk

Svenska, engelska? Behöver det vara textat?

Budget – vad får den kosta?

Tidsplan – när ska den vara klar?

« Tillbaka till startsidan