Filmproduktion & komplett studio

Vi gör filmer som väcker känslor, förmedlar kunskap och skapar intresse för huvudrollsinnehavaren, som ofta är ett företag, en produkt eller tjänst.

Bra film bygger på ett genomarbetat manus och professionellt tekniskt genomförande. Vår historia sträcker sig över nästan tre decennier och över ettusen produktioner. Vi drivs av att använda den senaste tekniken för att visualisera våra berättelser. Med komplett studio, 3D/post-avdelning för visuella effekter, och en egen biograf kan vi och du tillsammans snabbt testa om en idé håller måttet.

Branding

Vill du bygga, förtydliga och stärka ditt varumärke? Film är ett kraftfullt verktyg att använda för att lyckas med din kommunikation. Här nedan är några exempel på branding/varumärkesfilm som Vidéa har producerat:

FM Mattsson
Gävle Energi
Region Gävleborg
Sandvik Mining – Company film

Reklam

När ett företag syns i en reklamfilm kommer tittaren ihåg varumärket. Idag är reklam på Internet allt vanligare och den låga kostnaden för publicering ger möjligheten till längre och spännade filmer. Här är några exempel på reklam som vi producerat:

Mora Cera
Happy Pancake
Mackmyra Whisky – Specialfatet
Ski and Meet

Information

Information är alltid viktigt men sättet vi informerar på, är kanske ännu viktigare. Film är ett fantastiskt format för att få tittaren att ta till sig och förstå ett budskap. Nedan är några exempel på filmer av mer informativ karaktär som Vidéa producerat:

How an insert is made
Scandinavian Xperience
Biomedicum
Sandvik Coromant – Tips Film

« Tillbaka