Vår arbetsprocess för 3D och animation

Det är många steg i en 3D-produktion. För att göra produkten har vi:

Uppstartsmöte

Här går vi igenom vad du vill åstadkomma med animeringen, filmen eller en kombination av dem, med frågelistan som grund. Vi sätter ihop en arbetsgrupp som passar för uppdraget och utser en kontaktperson från båda parter.

Storyboard

Efter uppstartsmötet har vi en gemensam bild av vad vi ska göra. Nu tar vi fram en skiss (storyboard) av den produktion vi ser framför oss. Båda parter kan sedan hänvisa till denna storyboard under arbetets gång. När vi är överens tar vi nästa steg.

3D-produktion

Nu sker magi i vår studio! Här konverterar vi det underlag vi har tillgängligt i form av CAD-modeller, ritningar, fotografier eller andra modeller. Sedan utgår vi från storyboarden och animerar objekten, sätter ljus, färger, bakgrunder, ljud och skuggor för att få fram önskade effekter.

Animatic

En animatic är filmens motsvarighet till grovskiss. Den ger en enkel förhandsvisning av hur animationen kommer att se ut med rörelser, timing och utseende. Här finns således utrymme för eventuella korrigeringar innan vi går vidare.

Rendering

Rendering är den slutliga processen där slutresultatet skapas i rätt kvalitet. Det är en tung process som kan ta flera dagar, men den kräver generellt sett ingen handkraft. För att möjliggöra denna process har vi 20 datorer dedikerade enbart för rendering.

Leverans och spridning

Nu har vi en färdig animering! Vi levererar den i önskat format, beroende på hur den ska användas, och hjälper gärna till med tankar kring lanseringen av den för att ni ska få så bra spridning som möjligt.

« Tillbaka till startsidan