Vår arbetsprocess för filmproduktion

Det är många steg i en filmproduktion. För att göra filmen har vi:

Uppstartsmöte

Här går vi igenom vad du vill åstadkomma med filmen, med frågelistan som grund. Vi sätter ihop en arbetsgrupp som passar för uppdraget och utser en kontaktperson från båda parter.

Storyboard - mood board

Efter uppstartsmötet har vi en gemensam bild av vad vi ska göra. Nu tar vi fram en skiss (storyboard) av den film vi ser framför oss och presenterar olika bilder och filmklipp (mood board) för att visa vilken känsla vi tänker oss. Först när vi är överens tar vi nästa steg.

Inspelning

I den här fasen behöver vi ofta hjälp med inpassering, människor att filma och platser att filma. Resten sköter vi.

Klippning och första utkast

Klippning sker i flera steg. Det första som sker är att vi klipper ihop en grov film, för att säkerställa att vi är på rätt väg. I det här skedet finns det möjligheter att lägga till och dra ifrån. När vi fått ett godkännande klipper vi klart filmen.

Voice over, textning och val av musik

Ett lyckat slutresultat bygger på ett samspel mellan film, musik och tal. Vi hjälper till att hitta en röst som passar varumärke och tonalitet på filmen och kan också ge förslag på musik. Om filmen ska vara översatt och textad, sker även detta i denna fas.

Färger, ljud och ljus

Nu är vi nära en slutlig film. Den här fasen sker i vår studio där vi finjusterar färger och mixar ljudeffekter, musik och speaker för att skapa den perfekta balansen. 

Leverans och spridning

Nu har vi en färdig film! Vi levererar den i önskat format, beroende på hur den ska användas, och hjälper gärna till med tankar kring lanseringen av den för att ni ska få så bra spridning som möjligt.

« Tillbaka till startsidan