Sandvik Coromant

En film av två  där några vanligt förekommande problem blir belysta och där Sandvik Cormant sedan visar vilka optimeringar och vinningar CoroPlus ger. 
Ganska konkreta, tekniska och rationella filmer positionerade i consideration-fasen av kundens buyers journey. Tillbaka     Visa fler projekt