Höganäs Borgestad - Brandingfilm

Höganäs Borgestad tillverkar och installerar eldfasta högtemperaturlösningar. Filmbyrån Vidéa kom överens med kunden om en stil/ett manér som underlättade genomförandet och lade grunden för att snabbt ta fram olika versioner för alla tänkbara behov. Ett omfattande stillbildsmaterial ingick också.

Kund: Höganäs Borgestad
Produktionsbolag: Vidéa
Producent: Ulf Gradin
Filmfotograf: Peter SN, Tim Hillblom
Klippning: Tim Hillblom
Postproduktion: Pär Mostad
Ljudmix: Olof Höglin
 Tillbaka     Visa fler projekt