Höganäs Borgestad

Höganäs Borgestad tillverkar och installerar eldfasta högtemperaturlösningar. Filmbyrån Vidéa kom överens med kunden om en stil/ett manér som underlättade genomförandet och lade grunden för att snabbt ta fram olika versioner för alla tänkbara behov. Ett omfattande stillbildsmaterial ingick också.Tillbaka     Visa fler projekt